3/ ဉာဏ်စမ်းကို ပြန်ဖြေပေးထားခြင်း

3/ ဉာဏ်စမ်းကို ပြန်ဖြေပေးထားခြင်း

ဒီ ဗွီဒီယိုမှာ ပြောပြထားတဲ့အကြောင်းအရာများ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းကို ဖြေပေးထားပါတယ်။လိုက်ပါ တွက်ချက်ဖို့…စာရွက် အချို့နဲ့ ခဲတံ ဘောပင် ဘေးမှာ ယူထားပါ။ https://files.mar-thin.com/file/Allcourses/Money101/3-simple-interest_3.mp4 ကြည့်ပြီး ရင် “complete” ကို...
2/ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း (၃) ခု

2/ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း (၃) ခု

ဒီ ဗွီဒီယိုတွင် ပြောပြထားသောအကြောင်းအရာများ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း (၃) ခု၁။ တစ်လကို သိန်း ၄၀ ဝင်အောင် ဘဏ်ထဲ ဘယ်လောက်ထဲ့ထားရမလဲ ?၂။ တစ်လကို သိန်း ၃၀ အသားတင် အတိုး ဝင်ချင်တယ်။ လက်ထဲမှာ သိန်း ၁၅၀၀ ရှိတယ်။ အတိုးနုန်းဘယ်လောက်ရမှ ဖြစ်မလဲ ?၃။ သိန်း ၁၀၀၀ ကို ဘဏ်ထဲထဲ့ထားရင်၊ အကယ်၍...